Prawo polskie

Lista podstawowych aktów prawnych tworzących ramy prawne dla gospodarki odpadami w Polsce:

Prawo unijne

Lista podstawowych aktów prawnych tworzących ramy prawne dla gospodarki odpadami w Unii Europejskiej: