1 lutego w Warszawie w hotelu Nowotel odbyło się VII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOS EXPO

Forum podzielone było na bloki tematyczne takie jak innowacyjność i finansowanie w projektach unijnych, wdrażanie nowych zasad w selektywnej zbiórce odpadów i wymagania recyklerów różnych opakowań.

W sprawie projektów innowacyjnych dużą uwagę zwrócono na miejscowe plany zagospodarowania jako pobudzenie GOZ np. stworzenie odnawialnych źródeł energii.

Dużo miejsca poświęcono gminom, których przedstawiciele opowiadali o dobrych praktykach wdrażania innowacji na swoich terenach.

Ostatni blok tematyczny miał zwrócić uwagę zgromadzonych, jak ważne jest zachowanie standardów surowców wtórnych dla jakości procesu recyklingu. Trzech przedstawicieli reprezentujących trzy typy surowców wtórnych (papier, szkło i tworzywa sztuczne) przedstawiło swoje segmenty z uwzględnieniem i naciskiem na występujące zanieczyszczenia, trudności, ale również wysokie normy dostaw przetworzonego surowca.

to top
This site is registered on wpml.org as a development site.