Stowarzyszenie „Polski Recykling” w dniu 31 stycznia 2017 roku zorganizowało konferencję „Szanse i zagrożenia dla polskiego recyklingu”. Konferencja była pierwszym takim wydarzeniem w branży i cieszyła się dużym zainteresowaniem gromadząc ponad 70 uczestników. W konferencji wzięli udział przedstawiciele organizacji w tym: Instytut Sobieskiego, Fundacja Plastics Europe Polska, Organizacja Odzysku Rekopol S.A., Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowaniowego, Polskie Centrum Akredytacji.

Tematyka związana była z recyklingiem a szczególnie przetwarzaniem odpadów z tworzyw sztucznych. Przedstawione zostały zarówno zagrożenia dla branży jak i szanse dla jej rozwoju. Wśród barier wymieniono m. in. wzrastające koszty prowadzenia działalności, brak efektywnego systemu selektywnej zbiórki odpadów i przygotowania do recyklingu, a także nieistniejący system zachęt dla producentów opakowań do wykorzystywania surowców wtórnych. Stwierdzono również, że ostatnio przyjęte rozporządzenie o selektywnej zbiórce odpadów nie jest wystarczającym rozwiązaniem problemu braku odpadów nadających się do przetwarzania ponieważ w dalszym ciągu nie zostały określone standardy jakości zbieranego surowca przeznaczonego do recyklingu. Jako problem zgłoszono także wprowadzanie na rynek opakowań, które nie mogą być przetworzone ze względu na złożony skład lub obecność innych materiałów zaburzających proces recyklingu. Kolejną przedstawioną barierą do rozwoju branży jest istnienie „szarej strefy”, która stanowi nieuczciwą konkurencję na rynku odpadów. Zaznaczono jednak, iż audyt zewnętrzny recyklera, który już w tym roku będzie musiał być przeprowadzony przez firmy przetwarzające odpady i wystawiające dokumenty DPR, DPO i EDPR, EDPO powinien przyczynić się do uporządkowania sytuacji na rynku pomimo, że jego przeprowadzenie będzie się wiązało z poniesieniem dodatkowych kosztów przez recyklerów. Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję do zapoznania się z procedurą audytu w trakcie warsztatów prowadzonych przez weryfikatora środowiskowego EMAS, który przekazał gościom wiele praktycznych uwag dotyczących prowadzenia dokumentacji.

Prezes Stowarzyszenia „Polski Recykling” Szymon Dziak – Czekan omówił również szanse dla rozwoju branży, które powinny przyczynić się do poprawy sytuacji recyklingu w Polsce. Zaznaczył, iż dzięki wprowadzeniu założeń gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) planowany jest rozwój rynku surowców wtórnych w oparciu o normy i zamówienia publiczne. Liczy również na zapowiadane stworzenie systemu zachęt dla przedsiębiorców wykorzystujących odpady do produkcji nowych wyrobów w celu obniżenia zużycia surowców pierwotnych.

Stowarzyszenie „Polski Recykling” reprezentując interesy branży recyklingu wyraża nadzieję, iż tematy poruszane podczas konferencji zostaną uwzględnione przy wprowadzaniu zmian w polskim prawodawstwie biorąc pod uwagę fakt, iż są one zgodne z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym i polityką Unii Europejskiej.

to top
This site is registered on wpml.org as a development site.