25 stycznia miała miejsce konferencja „Gospodarka odpadami opakowaniowymi i ZSEE – czy audyty naprawią rynek?”, którą organizował Komitet Ochrony Środowiska Krajowej Izby Gospodarczej. Wydarzenie miało charakter zamknięty, a dyskusja odbyła się w gronie zainteresowanych środowisk i ekspertów, w tym przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, przedstawicieli instytucji kontrolnych, organizacji przedsiębiorców zajmujących się gospodarką odpadami oraz rzetelnymi organizacjami odzysku. Konferencja miała na celu partnerski dialog oraz przekazanie doświadczeń i problemów poszczególnych sektorów gospodarki odpadami, w tym również doświadczeń z wybranych krajów Unii Europejskiej, jak również oczekiwań krajowego rynku gospodarowania odpadami opakowaniowymi oraz zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Poruszono temat audytu zewnętrznego, Pani Izabela Szadura z Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska wyjaśniła zasadność wymogu EMAS w gospodarce odpadami, a przedstawiciel PCA zaprezentował zakres audytów, stan przygotowań oraz jakie są oczekiwane efekty dla naprawy rynku. Wydarzenie zamykała dyskusja prowadzona przez Krzysztofa Kawczyńskiego – Prezesa KIG KOŚ, w której starano się odpowiedzieć na tytułowe pytanie. Przez lata obserwowano niewłaściwe praktyki w gospodarce odpadami opakowaniowym, co powodowało straty dla budżetu oraz zanieczyszczenia środowiska. Audyt Recyklera ma wyeliminować z rynku firmy, które wystawiają fikcyjne dokumenty DPO i DPR, co przełoży się na zmniejszenie, a może nawet zaniechanie złej konkurencji.

to top
This site is registered on wpml.org as a development site.