6 listopada 2017 roku w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie recyklerów branży PET z przedstawicielami Stowarzyszenia “Polski Recykling”. Podczas tego wydarzenia obecni byli najważniejsi przedstawiciele tej branży m.in: IMP Polowat, PRT Radomsko, Elcen, Pol-Servis, Ergis oraz Eurokey Polska.

Podczas spotkania omówiono problematykę polskiego systemu gospodarki odpadami – starano się wypracować wspólne stanowisko odnośnie wprowadzenia systemu depozytowego dla butelek PET, o którym mówi się ostatnio coraz częściej.

Za najważniejszy argument za takim systemem uznano konieczność ograniczenia “tracenia” surowca na składowiskach, bądź spalania go w gospodarstwach domowych, co niestety nadal jest nagminną praktyką. Jeśli taki system miałby zostać wprowadzony, to w sposób jasny należałoby zaznaczyć, kto byłby właścicielem czystego i cennego odpadu. Taki towar łatwo będzie wyeksportować w dobrej cenie na zachód.

Recyklerzy wspólnie postanowili działać na rzecz EKOdesignu, aby uniknąć opakowań z zastosowanymi trwałymi połączeniami surowców różnych frakcji – np. jak problematyczna puszka PET z aluminiowym, nierozdzielanym wieczkiem. Takie opakowania utrudniają bądź całkowicie uniemożliwiają recykling PET. EKOdesign bardzo wpisuje się w założenia Gospodarki o Obiegu Zamkniętym i powinien być wymagany od producentów przez odpowiednie ustawy i rozporządzenia, aby przy produkcji opakowań głównym wyznacznikiem nie był koszt produkcji, gdyż poprzez takie działania pojawiają się odpady nieopłacalne do recyklingu. Ustanowienie odpowiednich wymagań względem producentów nie tylko wzmocni branżę recyklingu, ale również przyczyni się im plus dla całego środowiska.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i okazało się dużym sukcesem. Zaowocowało wytyczeniem ścieżek dla wspólnych działań, które mają na celu poprawę sytuacji całej branży recyklingu tworzyw sztucznych.

to top
This site is registered on wpml.org as a development site.