14 marca odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Środowiska z udziałem Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka dotycząca funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, produktu ubocznego oraz omówienie gospodarki odpadami jako ważnego filaru gospodarki o obiegu zamkniętym wraz z transpozycją pakietu odpadowego. Ministerstwo przedstawiło prezentację pokazującą jakie są najważniejsze kierunki zmian w systemie gospodarki odpadami. Pan Szymon Dziak-Czekan przedstawił Ministrowi największe bolączki recyklerów. Pan Minister Kowalczyk wyraził się przychylnie do naszych postulatów i zapewnił o wprowadzeniu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów do 2020

to top
This site is registered on wpml.org as a development site.