14 listopada w Krajowej Izbie Gospodarczej odbyło się spotkanie “Przyszłość rozszerzonej odpowiedzialności producenta w Polsce” – debata głównych interesariuszy systemu odzysku i recyklingu opakowań dotycząca koniecznych zmian w systemie.

Spotkanie miało charakter ekspercki z udziałem głównych interesariuszy systemu zbiórki, sortowania i przygotowania do recyklingu/odzysku odpadów opakowaniowych, w tym przedstawicieli samorządów terytorialnych, podmiotów zajmujących się zbiórką i sortowaniem odpadów, instalacji recyklingu/odzysku, przedsiębiorców wprowadzających oraz wybranych organizacji odzysku. Spotkanie zostało zwołane w celu podsumowania różnych prac i inicjatyw, które od 2014 roku podejmowane są na rynku w celu naprawy systemu odzysku i recyklingu opakowań, w tym prac związanych z zapewnieniem faktycznego finansowania procesów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych przez zobowiązanych przedsiębiorców w ramach rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), jak również w odpowiedzi na zgłaszane przez samorządy gminne i instalacje RIPOK problemy z finansowaniem sortowania i przygotowania do recyklingu odpadów opakowaniowych.

to top
This site is registered on wpml.org as a development site.