2015

rok założenia
Nasze rozwiązania

Stowarzyszenie „Polski Recykling”

Powstało w 2015 roku. Organizacja zrzesza firmy zajmujące się recyklingiem odpadów. Jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia reprezentacji tego sektora w życiu publicznym. Za główny cel Stowarzyszenie stawia sobie bycie wiarygodnym i odpowiedzialnym głosem branży recyklingu poprzez reprezentowanie wspólnych problemów oraz interesów branży przed organami administracji państwowej, instytucjami i organizacjami rządowymi oraz pozarządowymi.

MISJA

RECYKLING

Priorytetem Stowarzyszenia jest promocja recyklingu jako najbardziej korzystnego dla środowiska procesu przetwarzania odpadów oraz zapewnienie zrównoważonej produkcji. Tylko wspólne działanie całej branży pozwoli skuteczniej reprezentować jej interesy, jak i wypracowywać takie rozwiązania prawne oraz administracyjne, które pozwolą na optymalne prowadzenie działalności gospodarczej przy pełnym zachowaniu wymogów środowiskowych Udział zarówno dużych jak i małych przedsiębiorstw pozwala na lepsze wypracowywanie i prezentowanie stanowisk całego przemysłu oraz reprezentowanie interesu wszystkich firm.

W ramach Stowarzyszenia funkcjonuje Komisja Legislacyjna, w której wszyscy członkowie mogą wypracować wspólne stanowiska prawne i techniczne.

Stowarzyszenie

Statutowe cele

  • Reprezentowanie wspólnych interesów branży poprzez współdziałanie z różnego rodzaju instytucjami, administracją rządową i samorządową oraz podmiotami gospodarczymi w Polsce i Unii Europejskiej.
  • Prowadzenie działań na rzecz rozwoju i promocji recyklingu oraz ochrony środowiska.
  • Czynne uczestnictwo w konsultacjach nowych regulacji prawnych w całym procesie legislacyjnym dotyczącym recyklingu oraz ochrony środowiska.
  • Promowanie recyklingu i ochrony środowiska naturalnego poprzez wspieranie kooperacji między środowiskiem naukowym i przemysłowym. Doradztwo i wspieranie osób oraz podmiotów gospodarczych związanych z tym przemysłem.
  • Edukacja społeczeństwa w zakresie szeroko pojętej gospodarki odpadami, w tym recyklingu oraz ochrony środowiska.

  • Wspieranie innych działań w obszarze przetwarzania odpadów i ochrony środowiska.
to top
This site is registered on wpml.org as a development site.