PROCES
Recyrkulacji
Hierarchia Postępowania

Odpady

2008/98/WE

Ramowa dyrektywa

Ramowa dyrektywa 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre inne dyrektywy zobowiązuje państwa członkowskie do zastosowania wszelkich niezbędnych środków, które mają służyć budowaniu europejskiego społeczeństwa recyklingu o wysokiej wydajności zasobów.

Hierarchia postępowania z odpadami

Przedmiotowa dyrektywa

 
„Państwa członkowskie podejmują środki na rzecz promowania wysokiej jakości recyklingu i wszędzie tam, gdzie jest to stosowne i możliwe z technicznego, środowiskowego i gospodarczego punktu widzenia, przyjmują w tym celu systemy selektywnej zbiórki, tak aby spełnić niezbędne normy jakości dla właściwych sektorów recyklingu”

Dyrektywa określa hierarchię postępowania z odpadami, wskazując na to, że recykling jest najbardziej preferowanym sposobem zagospodarowania w przypadku, gdy nie uda się zapobiec powstaniu odpadów lub przygotować ich do ponownego użycia.

Recykling

Znaczenie branży recyklingu w Polsce i Unii Europejskiej

Recykling jest niezbędnym ogniwem w budowaniu gospodarki cyrkulacyjnej w Europie. Przetworzone odpady stają się ponownie surowcem, który można wykorzystać do produkcji.

Wzmocnienie branży recyklingu będzie miało bezpośredni wpływ na wdrożenie, a także wypełnienie postulatów gospodarki cyrkulacyjnej w Polsce i Europie.

Słownik pojęć

PROCES Recyrkulacji Terminologia Warto wiedzieć PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych RIPOK – Regionalna Instalacja Przetwarzania…

FAQ

PROCES Recyrkulacji Recykling Co można poddawać recyklingowi? Wśród odpadów z gospodarstw domowych do recyklingu szczególnie nadają się:…

Proces Recyklingu
Słownik pojęć
FAQ
Gospodarka o obiegu zamkniętym

Schemat gospodarki cyrkulacyjnej

Obecna polityka Komisji Europejskiej w zakresie odpadów skupia się na dostosowaniu unijnych przepisów do realizacji zasad gospodarki o obiegu zamkniętym.

Czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym, tzw. cyrkulacyjna:
Koncepcja gospodarki cyrkulacyjnej polega na tym, że kładzie się większy nacisk na ponowne wykorzystywanie, naprawianie, odnawianie oraz recykling materiałów i produktów. To, co dotychczas uznawano za odpady, można ponownie zamienić w zasoby.

to top
This site is registered on wpml.org as a development site.