PROCES
Recyrkulacji
Terminologia

Warto wiedzieć

GOZ - Gospodarka o Obiegu Zamkniętym

To model produkcji i konsumpcji, który polega na dzieleniu się, pożyczaniu, ponownym użyciu, naprawie, odnawianiu i recyklingu istniejących materiałów i produktów tak długo, jak to możliwe. W ten sposób wydłuża się cykl życia produktów. W praktyce oznacza to ograniczenie odpadów do minimum. Kiedy cykl życia produktu dobiega końca, surowce i odpady, które z niego pochodzą, powinny zostać w gospodarce, dzięki recyklingowi. Można je z powodzeniem wykorzystać ponownie, tworząc w ten sposób dodatkową wartość.

ROP - Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta

Zestaw środków podjętych w celu zapewnienia, aby wprowadzający produkty, w tym produkty w opakowaniach ponosili odpowiedzialność finansową albo odpowiedzialność finansową i organizacyjną na etapie cyklu życia produktu, gdy staje się on odpadem.

Recykling

Oznacza jakikolwiek proces odzysku, w ramach którego materiały odpadowe są ponownie przetwarzane w produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach. Obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego, ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk.

Recykling chemiczny

to termin określający grupę technologii umożliwiających przekształcenie zmieszanych i/lub zanieczyszczonych odpadów tworzyw sztucznych w materiały o właściwościach identycznych z tworzywami pierwotnymi. W procesach recyklingu chemicznego z trudnych do recyklingu odpadów tworzyw sztucznych powstają recyklaty, które doskonale nadają się do wymagających zastosowań końcowych, takich jak materiały do kontaktu z żywnością, zastosowania medyczne czy wyroby o dużych wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa (np. na potrzeby motoryzacji). Osiągnięcie takich właściwości nie zawsze jest możliwe w przypadku recyklingu mechanicznego.
Rodzaje recyklingu

Formy odzysku

Polipropylen, polistyren, polichlorek winylu

Tworzywa sztuczne

High-Density Polyethylene i Low-Density Polyethylene

Polietylen

to top
This site is registered on wpml.org as a development site.