Toniemy w śmieciach. W 2019 r. wytworzono w Polsce 12 753 tys. ton odpadów komunalnych i odnotowano wzrost wytworzenia o 2,1% w stosunku do roku ubiegłego. Oznacza to zwiększenie ilości wytworzonych odpadów komunalnych na jednego mieszkańca Polski z 325 kg w 2018 r. do 332 kg w 2019 r. 

A istnieje ryzyko, że dane GUS są niepełne. Zastanawia chociażby fakt, że Polacy generują dużo mniej odpadów niż kraje zachodnie. Wkrótce pojawią się pierwsze sprawozdania na bazie BDO (baza danych o odpadach) i zweryfikują masę śmieci z gospodarstw domowych w Polsce. Całkiem możliwe, że odpadów komunalnych w Polsce faktycznie jest ok 15 mln ton.

„Stoimy przed szansą, aby poprzez mądry wybór projektantów opakowań, ograniczyć ilość wprowadzanych na rynek i do środowiska śmieci. Bo trzeba nazwać to zjawisko po imieniu: opakowania, które się nie nadają do recyklingu, czyli ponownego pozyskania z nich surowca, nie nadają się do niczego, i to są prawdziwe śmieci” – zapewnia Szymon Dziak – Czekan, prezes Stowarzyszenia „Polski Recykling”.

W Polsce z zebranych oraz odebranych w 2019 r. odpadów komunalnych, 7,1 mln ton przeznaczono do odzysku (56% odpadów komunalnych wytworzonych), z tego do recyklingu przeznaczono 3,2 mln ton (25%), do przekształcenia termicznego z odzyskiem energii 2,7 mln ton (22%), do biologicznych procesów przetwarzania (kompostowania lub fermentacji) zostało skierowane 1,2 mln ton (9%). Do procesów unieszkodliwienia skierowano łącznie 5,7 mln ton, z czego 5,5 mln ton (43% odpadów komunalnych wytworzonych) przeznaczono do składowania, a pozostałe 0,2 mln ton (ok. 1% wytworzenia) do unieszkodliwienia poprzez przekształcenie termiczne bez odzysku energii.

W 2019 r. ilość odebranych lub zebranych selektywnie odpadów dla Polski wyniosła prawie 104 kg na mieszkańca, w tym:

  • odpadów biodegradowalnych – 31 kg na mieszkańca (26 kg w 2018 r.),
  • odpadów wielkogabarytowych – 16 kg na mieszkańca (14 kg w 2018 r.),
  • szkła – 15 kg na mieszkańca (13 kg w 2018 r.),
  • zmieszanych odpadów opakowaniowych – 13 kg na mieszkańca (15 kg w 2018 r.),
  • tworzyw sztucznych – 10 kg na mieszkańca (9 kg w 2018 r.),
  • papieru i tektury – 9 kg na mieszkańca (7 kg w 2018 r.).

Źródło: dane GUS i Stowarzyszenia „Polski Recykling”

to top
This site is registered on wpml.org as a development site.